T'extpierement

Theaterschool T'extpierement

We zijn enthousiast, ambitieus en betrouwbaar in wat we doen en we weten een sfeer te scheppen waarin onze leerlingen zich veilig voelen. Onze leerlingen variëren van 7 tot .... jaar en ieder van hen nemen we serieus.

Toneelspelen stimuleert de fantasie en de creativiteit

T'eXtpierement begeleidt je bij het op zoek te gaan naar je eigen dramatische mogelijkheden. In de cursussen komen allerlei basisvaardigheden aan bod, zoals het spelen voor publiek en het presenteren van jezelf of een boodschap. We werken aan inleving en natuurlijk spel maar je eigen fantasie is in dit proces heel belangrijk.

Steeds vaker trekken we er ook op uit met onze cursisten. We bezoeken voorstellingen en spreken met de betreffende acteurs en theatermakers na zo'n voorstelling. De workshops en masterclasses van professionals die we in eigen huis organiseren, zorgen ervoor dat onze leerlingen 'onder het oog van de meester' kunnen oefenen met diens spel- en dansaanwijzingen.

We hechten erg aan het samenwerken in groepsverband en een veilige omgeving hiervoor staat voor ons centraal. Jong en oud vindt een plaats binnen de theaterschool. Zowel bij de cursussen voor kinderen, jongeren en volwassenen is spelplezier niet een doel, maar een voorwaarde.

T'eXtpierement is er voor iedereen!

We houden nergens audities voor, de cursussen zijn voor iedereen toegankelijk. En waarop zouden we moeten selecteren? Het zijn allemaal amateurs. Enthousiasme, plezier en lef kunnen even mooi zijn in een voorstelling als 'talent'. Alle mensen hebben dingen die op het toneel interessant zijn wanneer je deze mooi vorm geeft. De één is fysiek heel sterk, een ander juist in stil spel. Die persoonlijke kracht zoeken we op tijdens de lessen.

Naast onze lessen ligt onze specialisatie in het regisseren van kleine en grote theaterprojecten, muzikale voorstellingen en dansprojecten. In het verleden vonden velen hun weg naar onze theaterschool als er regie of begeleiding gevraagd werd.

Projecten

Onze regie is in te zetten bij de volgende projecten:

 • Promconcerten
 • Muzikale voorstellingen
 • Koor presentaties / voorstellingen
 • Jubilea
 • Dansvoorstellingen
 • Totaaltheater
 • Openluchtvoorstellingen
 • Regiebegeleiding
 • Dansbegeleiding
 • Zangpresentaties
 • Regie schoolvoorstellingen
 • Business Events

Onze regies gaan van klein tot groot. We kunnen het totaal verzorgen van het prille begin tot en met de voorstelling inclusief grime, licht/geluid enz. Maar u kunt ook bij ons terecht met de vraag voor een kort project of een aantal avonden begeleiding.

Schrijven

Naast het regisseren en begeleiden kunnen wij ook voor u schrijven en/of bewerken. Dit kan op tekstueel vlak maar ook op muzikaal vlak. Het kan ook hier onderdeel zijn van een totaalregie maar kan ook gevraagd worden als los project.

En verder...
Werken wij graag op maat voor u. Dus heeft u een vraag die het theatervak raakt, stel hem dan gerust aan ons en we vinden vaak een antwoord.

Theaterschool T’extpierement is opgezet door Gerda Klievink en Astrid Radoes. Na 8 jaar van bijzonder prettig samenwerken koos Gerda een ander pad en vanaf dat moment heeft Astrid de algehele leiding over de Theaterschool. lees meer

Astrid studeerde, na een jaar theater vooropleiding bij de Muze in Tilburg, in 1998 af aan de Theateropleding Fontys Hogeschool als docent drama eerste graad met als specialisatie regie. lees meer

Erwin is vaste choreograaf bij Theaterschool T’extpierement. Hij heeft zijn sporen in het vak inmiddels nagelaten. lees meer

Maaike Widdershoven is onze docent zang en zanginterpretatie. Maaike studeerde aan het conservatorium in Utrecht en heeft in talloze professionele producties gestaan. lees meer

Piet Bron is onze huispianist.

Wij werken binnen onze lessen en cursussen uitsluitend met HBO opgeleide docenten.